• slide04
  • slide03
  • slide02
  • Slide01

THẺ THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Câu hỏi dưới đây chỉ sử dụng vào mục đích trị liệu cho bệnh nhân, không sử dụng vào mục đích khác.

Tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân cho người khác.

Ngày/Tháng/năm

1. Thông tin bệnh nhân

Họ và tên

Tuổi

Giới tính
 Nam Nữ

Tên bệnh

Lý lịch bệnh

2. Thông tin về người đến tư vấn

Quý vị là ai ?( có quan hệ như thế nào với bệnh nhân : như là anh, em, bố, mẹ…)

Số ĐTLH:

Email:

Bệnh nhân có biết về buổi tư vấn này không?

3. Quý vị có hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh tại Việt Nam không?

 Hài lòng Không hài lòng

Điểm nào làm quý vị không hài lòng?

4. Quý vị mong muốn được K&V hỗ trợ như thế nào?

 Mong muốn nghe ý kiến về kết quả khám bệnh hiện tại. Mong muốn nghe ý kiến về pháp đồ điều trị đang tiếp nhận. Mong muốn giới thiệu bệnh viện khác tại Việt Nam Mong muốn tiếp nhận điều trị tại Nhật Bản. Mong muốn khám lại.

Mong muốn khác.

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã trả lời danh mục câu hỏi trên của chúng tôi.

K&V Medical consultation Service